Các tổ chức/hội từ thiện, hoạt động từ thiện ở Khánh Hòa

Chia sẻ và kết nối yêu thương

Từ thiện Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa

Hội từ thiện, tổ chức từ thiện và hoạt động làm từ thiện tại Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòatu-thien.com đang cập nhật.

1. Hội Người Mù huyện Ninh Hòa
Địa chỉ: thôn 8 Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hòa,, Khánh Hòa, Việt Nam

Phone: (0258)384 5181

Việc từ thiện có thể là những hành động rất nhỏ và đơn giản, như chia sẻ thông tin lên mạng xã hội, cung cấp thông tin từ thiện cho những người cần tìm. Nếu bạn có những thông tin nào về hoạt động từ thiện tại địa phương này, hãy chia sẻ thêm bên dưới cho những người khác cần tìm nhé. Như vậy, bạn đã cùng chúng tôi góp phần lan tỏa một hoạt động từ thiện rồi đấy!

Click xem: Danh sách các hội từ thiện, tổ chức từ thiện ở các tỉnh thành Việt Nam.

Bạn muốn làm từ thiện? Hoặc tự hỏi: "Làm từ thiện để làm gì?". Click xem và tìm hiểu thêm: Từ thiện là gì?

Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Google Map

Danh sách Từ thiện các địa phương trong Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa:

Từ thiện Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa
Từ thiện Xã Ninh Sơn, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa
Từ thiện Xã Ninh Tây, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa
Từ thiện Xã Ninh Thượng, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa
Từ thiện Xã Ninh An, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa
Từ thiện Phường Ninh Hải, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa
Từ thiện Xã Ninh Thọ, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa
Từ thiện Xã Ninh Trung, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa
Từ thiện Xã Ninh Sim, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa
Từ thiện Xã Ninh Xuân, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa
Từ thiện Xã Ninh Thân, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa
Từ thiện Phường Ninh Diêm, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa
Từ thiện Xã Ninh Đông, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa
Từ thiện Phường Ninh Thủy, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa
Từ thiện Phường Ninh Đa, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa
Từ thiện Xã Ninh Phụng, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa
Từ thiện Xã Ninh Bình, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa
Từ thiện Xã Ninh Phước, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa
Từ thiện Xã Ninh Phú, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa
Từ thiện Xã Ninh Tân, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa
Từ thiện Xã Ninh Quang, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa
Từ thiện Phường Ninh Giang, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa
Từ thiện Phường Ninh Hà, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa
Từ thiện Xã Ninh Hưng, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa
Từ thiện Xã Ninh Lộc, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa
Từ thiện Xã Ninh Ích, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa
Từ thiện Xã Ninh Vân, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa

Bạn có biết thông tin về các hội từ thiện, tổ chức từ thiện và hoạt động làm từ thiện tại địa phương này? hoặc nhận thấy thông tin chúng tôi chia sẻ chưa đầy đủ, chính xác?  Nếu có, vui lòng chia sẻ hoặc cập nhật lại thông tin bên dưới, hãy bắt đầu cùng chúng tôi bằng những việc từ thiện nhỏ nhất nhé.

Chân thành cảm ơn!

Từ thiện Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Từ thiện Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 1 19, 2018 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.